Author Archives: אבני בר

roof

מי זקוק לזיפות גגות

השיטה הוותיקה של זיפות גגות באמצעות זפת חמה, היא עדיין אחת השיטות היעילות ביותר לאיטום הגגות . פעולה שנתית של זיפות הגגות בניינים שמבצעים באופן קבוע כל שנה זיפות גגות,… Read more »